Tại website http://www.tramangcaucamthieu.vn/ việc mua hàng trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt:

Chính sách thanh toán 

Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại công ty  hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng.