aMultiply Asia Đối Tác Mới Của Công Ty TNHH Cẩm Thiều

Đầu năm 2018, Công ty TNHH Cẩm Thiều đã thành công đưa thương hiệu Cẩm Thiều và sản phẩm trà mãng cầu vào các showrooms aMultiply Asia và hệ thống phân phối sỉ trực tuyến tại http://amultiply.com/.  Đây là một bước tiến lớn khi sản phẩm của chúng tôi đã được người tiêu dùng đón nhận và từng bước thâm nhập sâu và mở rộng thị trường đối với người tiêu dùng Việt. 

aMultiply Asia IVS Denmark – Đối tác mới của Cẩm Thiều

AMultiply Asia là công ty có trụ sở chính tại Đan Mạch, chuyên cung ứng các sản phẩm cho các chuỗi hệ thống cửa hàng siêu thị tại thị trường Đông Nam Á và toàn cầu.

Việc liên kết với nhà cung ứng Amultiply đã tạo nên một sự đổi mới cho ngành phát triển công nghệ phân phối sản phẩm , xúc tiến mạnh vào thị trường tiêu dùng Việt, tạo cơ hội cho những nhà phân phối/ nhà bán lẻ tiếp cận sản phẩm của chúng tôi một cách dễ dàng, hứa hẹn mang đến một thị trường tiềm năng và rộng lớn hơn.

Phương pháp duy trì sự quảng bá sản phẩm có thể mang lại hiệu quả và thực tế, chúng tôi có thể phát triển hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng tại mỗi địa phương, cũng như thiết lập thêm các kho hàng. Đây là một sự đổi mới cho ngành phát triển công nghệ phân phối,Chúng tôi đang cùng aMultiply Đan Mạch từng bước thâm nhập sâu và mở rộng thị trường người tiêu dùng Việt với hiệu quả và đảm bảo cho người tiêu dùng có được quyền lợi tốt nhất về đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm với giá hợp lý.

Xem sản phẩm của chúng tại:

Showroom tại Đà Nẵng: 478 B9 Điện Biên Phủ (khu vực Đại siêu thị Co.op Mart)

Showroom tại Hồ Chí Minh: DS1 center shop, Đường D1 , Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.  

Website: http://amultiply.com/

———————————————————–

At the beginning of 2018, Our Company has successfully brought the brand and products into aMultiply Asia showrooms and online Platform http://amultiply.com/ This is a big step of our product has been penetrate and expand the market for Vietnamese consumers. 

aMultiply Asia IVS Denmark – new partner 

AMultiply Asia is a company headquartered in Denmark, supplying products for the chain of supermarkets in South East Asia and around the world.

Be memberships with Amultiply’s , we has creates an innovating for the technology distribution industry and promoting strongly in the Vietnamese consumer market, creating opportunities for distributors / Retailers in accessing, promising to bring a potential market , and further.

The method of maintaining product promotion can be effective and practical, we can develop the image of the product to consumers in each locality, as well as set up additional warehouses. This is an innovation for the development of distribution technology.The best in terms of ensuring the origin and quality of products at reasonable prices.

See our products at:

Showroom in Da Nang: 478 B9 Dien Bien Phu (Co-Mart supermarket area)

Showroom in Ho Chi Minh: DS1 center shop, D1 Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh.