TRÀ MÃNG CẦU

MỨT MÃNG CẦU XIÊM TƯƠI

40,000

VIDEO - TIN TỨC

TIN TỨC CẨM THIỀU

Cảm nhận khách hàng

CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

Trà mãng cầu Cẩm Thiều Đạt top 10 Thương hiệu nhãn hiệu tin dùng Năm 2017

Trà mãng cầu Cẩm Thiều Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Năm 2017

Trà mãng cầu Cẩm Thiều Đạt cúp vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao

Trà mãng cầu Cẩm Thiều Đạt thương hiệu nông nghiệp Việt Nam Năm 2018